Näyttely Saaristossa


ALUT

Marja Haapakankaan ja Meri Kaarton teoksia
Kahvila & ravintola Köpmans 11.7-31.8.2018


Alut näyttelyssä etsitään alkuja, jotka esiintyvät luonnonmaisemassa ja -elementeissä. Maisemassa kuvataan puiden ja muiden kasvien hahmoja sekä ihmisen olemista niissä ja niiden rinnalla. Ihminen hakeutuu puiden juurelle ja kaivautuu mielessään maan alle, omaan sisimpäänsä. Näkymät laajenevat toisinaan myös avariksi. Niin kuin saaristossa, teoksissa taivas, maa ja meri ovat lähellä.

Paimion Hevonpäässä asuva, Turussa työskentelevä kuvataiteilija ja kuvataideopettaja Marja Haapakangas on tuonut kahvilaan värikylläisiä öljy- ja aryylimaalauksia, Hänen teoksiaan kannattaa lähestyä ja katsoa aivan läheltä; joistain teoksista saattaa löytää pieniä hahmoja; ihmisiä tai lintuja. Keskiössä on ihmisen suhde luontoon, itseensä ja toiseen ihmiseen; luonnonmaisemat ovat metaforia ihmisen tunteille ja mielenmaisemille. Symboliikka kätkeytyy maalauksen ”ihoa” ja väri-ilmaisua korostaviin kerrostumiin joissa realistinen kuvaus ja abstraktio sulautuvat yhdeksi. Haapakankaalle alut ovat niitä pieniä merkityksellisiä käännekohtia, hetkiä jolloin huomaa jotain muuttuneen. Jotta ne huomaisi, täytyy pysähtyä, hengittää ja aistia ajatuksella.

Nauvolaisen Meri Kaarton öljymaalausten ja piirrosten sävyt pestään kokonaan mustavalkoisiksi. Humoristisia piirroksia kannattaa myös katsoa hetken aikaa; juuriaihe alkaa elämään ja saamaan kaksoismerkityksiä. Maalauksissa yhdistyy alun epävarmuus ja nostalgian kaipuu. Kaarton taiteilijan tie on aluillaan. Töillään hän tunnustelee ilmaisukykyä ja voimaantuu taiteen tekemisestä. Alut kuvastaa myös hänen suhtautumistaan taiteen tekemiseen. Alkuun sisältyy tilaisuuksia, historia, esteitä ja juurakoita, sekä myötätuulia.


                                     
Kommentit