Työhuoneelta

Yksityiskohtia tekeilläolevasta
Keväästä
Lisääntyvästä valosta
Lämmön odotuksesta
Paluusta luolaan
Pysähtyneestä hetkestä
Päättäväisyydestä
Hyvästä tuulesta
Virtaavuudesta
Piilosta
Katseesta
Merkitsemisestä 
Vastaavuudesta
Irti olemisestaKommentit

Lähetä kommentti